”Det här är en konstig politisk strid. Det handlar ju om respekt för skattebetalarnas pengar, sade Mattias” | Sverigedemokraterna i Strömstad

”Det här är en konstig politisk strid. Det handlar ju om respekt för skattebetalarnas pengar, sade Mattias”

Femte April 2016 lade vi motion om Fastighetsköp. Med krav om:

Att: fastigheter skall värderas av oberoende fastighetsvärderare före köp av objekt.
Att: fastigheter skall besiktigas av oberoende besiktningsinstans före köp av objekt.
Att: redovisning av alla kostnader som kan tillkomma, redovisas och budgeteras före köp av objekt.

Först nu kommer den tillbaka till KF. Med svaret att: ”en översyn visar att det inom de kommunala bolagen finns rutiner vid
fastighetsinköp som lever upp till de frågeställningar som motionen ställer.”

Vilket flera fastighetsköp påvisar att så inte sker och som då bevisar att dessa rutiner inte existerar.

Vi yrkade på återremiss med stöd av M och S, V röstade också för.
Vår motivering  till återremiss lyder:
Motionens att -satser inte är besvarade. Oberoende värdering och oberoende besiktning är rutiner
som ej har utförts vid fastighetsköp vilket motionen kräver. Motionens syfte i tredje
att-satsen; att ändringar, renoveringar etc skall budgeteras och redovisas före köp
av objekt, vilket heller inte är rutin i dag.