Strömstad, nu egen Kommunförening. | Sverigedemokraterna i Strömstad

Strömstad, nu egen Kommunförening.

Strömstad som tidigare ingick i kommunföreningen SD Norra Bohuslän, som var en sammanslagning av de tre kommunerna Strömstad,Tanum och Munkedal, valde på årsmötet den 18 januari att lämna den föreningen. Det för att vi ansåg oss  vara starka nog att stå på egna ben.
Självklart kommer samarbetet mellan de tre kommunerna även i fortsättningen fortgå som tidigare.

Den 28 februari genomförde vi ett sk. bildandemöte där en ny kommunförening föddes-Sverigedemokraterna Strömstad.

Styrelsen som röstades fram för kommunföreningen SD Strömstad under en tid av 1 år ser ut som följer:

Ordförande:
Fredrik Eriksson

Vice Ordförande:
Mattias Gustafsson

Ledamöter:
Sanja Lilli Gohlke
Ulf Johansson
Morgan Gustafsson

Styrelsesuppleanter:
Andreas Lundgren
Anette Viklund
Michael Jahren

Idag den 10 mars hade vi det s.k konstituerande styrelsemötet där  följande personer fick respektive uppdrag för en tid av 1 år:

Sekreterare för kommunföreningsstyrelsen:
Sanja Lilli Gohlke

Kassör för kommunföreningsstyrelsen:
Mattias Gustafsson

Mvh//
Sverigedemokraterna Strömstad