Styrelsen | Sverigedemokraterna i Strömstad

Styrelsen

Våra representanter i kommunföreningen Sverigedemokraterna Strömstad.

Fredrik Eriksson Ordförande

Mattias Gustafsson v. Ordförande t. kassör

John Johansson 2:v. Ordförande

Ulf Johansson Ledamot

Morgan Gustafsson Ledamot

Sven Nilsson

Gunnel Carlsson

Suppleanter:

Eugenia Eriksson
Sanja Gohlke