Styrelsen | Sverigedemokraterna i Strömstad

Styrelsen

Våra representanter i kommunföreningen Sverigedemokraterna Strömstad.

Sanja Golhke Ordförande

Fredrik Eriksson v. Ordförande

John Johansson 2:v. Ordförande

Mattias Gustafsson Kassör

Ulf Johansson Ledamot

Morgan Gustafsson Ledamot

Sven Nilsson Ledamot

Suppleanter:

Eugenia Eriksson

Gunnel Carlsson

John Arnberg